Правила на играта „Сподели любимата пица и я спечели”

 1. Организатор на играта „Сподели любимата пица и я спечели”

 (Играта):

“Марая 2013” ЕООД, със седалище и адрес на управление, ул. Нишава 55, София, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202640289, регистрация по ДДС: BG202640289, („Организатор“).

 1. Играта е валидна за територията на Република България с период на провеждане от 08.02.2021 г., от 12:00 ч., до 15.02.2021 г., до 12:00 часа, и ще се проведе във Facebook канала на Пица на пещ Adoro (https://www.facebook.com/adorobg). Всяко участие съгласно механизма на играта по т. 4 след изтичане на този период няма да бъде валидно.
 2. Награди: участието в настоящата игра дава възможността да се спечелят следните награди:
  *Пет пици – петима души ще спечелят любимата си пица, отбелязана в коментар
  3.1 Наградите се предоставят от Организатора на Играта Adoro
  3.4 Организаторът НЕ поема възникнали разноски по получавнето на ваучерите от победителите
 3. Механизъм на „Играта“: За спечелването на наградите, посочени в т. 3, е необходимо:
  4.1. Да оставиш своя отговор под публикацията, обявяваща играта, като посочиш името на пицата, която би опитал и да тагнеш свой приятел.
  4.2. Можеш да публикуваш свой коментар до 12:00 часа на 15.02.2017 г,. Всеки коментар, публикуван след тази дата няма да бъде включен в томболата.
  4.3. Всеки потребител може да участва само с един свой коментар неограничен брой пъти.
  4.4. Теглене на печелившите: – Победителите ще бъдат избрани на томболен принцип.
  4.5. Участието в „Играта“ е публично и с това всеки участник дава съгласие името му (псевдоним) да бъде публично видимо в публикацията, с която ще бъдат обявени печелившите от играта.
 4. Спечелване на наградата:
  5.1. За наградите, описани в точка 3, могат да участват всички потребители над 14 години, които са следвали правилно механизма на играта.
  5.2. Тегленето на печелившите участници ще бъде проведено на 15.02.2021г. след 12:00 ч. в офиса на Adoro. В същия ден печелившите ще бъдат обявени в коментар на страницата във Facebook на Пица на пещ Adoro (https://www.facebook.com/adorobg).
  5.3. Печелившите нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставените им награди.
  5.4. Наградата ще може да се вземе от един от двата обекта на Пица на пещ Adoro (жк.Стрелбище, ул.Нишава 55, Драгалевци, ул.Лешникова Гора 2) – 10 работни дни, след обявяването на наградените участници (https://www.facebook.com/adorobg).
 5. Обявяване на победителите:
  6.1. Спечелилите ще бъдат обявени в коментар на публиакцията (на Играта) във Facebook страницата на Пица на пещ Adoro. (https://www.facebook.com/adorobg).
  6.2 При възникване на технически проблеми в интернет страница www.facebook.com, обявяването на спечелилите ще се извърши след окончателното им отстраняване.
 6. Допълнителни формулировки
  7.1. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила на „Играта“ не е спазено; при установяване на опити за манипулиране на „Играта“; в случай че снимка на участник в „Играта“ или друго съдържание от неговия профил в интернет страницата www.facebook.com, както и текстовете от неговата регистрация са с порнографско или друго неморално съдържание, както и когато на друго основание тяхното използване противоречи на закона или добрите нрави.
  7.2. „Играта“ се организира и провежда на територията на Република България.
  7.4. Организаторът на „Играта“ си запазва правото да променя по всяко време Официалните правила, които ще бъдат публикувани в сайта adoro.bg
  7.5. „Играта“ може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора, и представляват пречка за продължаване на Играта“.
  7.6. Организаторът на „Играта“ си запазва правото да премахва без предварително предупреждение коментари, снимки и публикации от страна на потребителите в рамките на корпоративната страница на Пица на пещ Adoro във Facebook (https://www.facebook.com/adorobg), които съдържат некоректна, обидна, нецензурна или лъжлива информация, или рекламират дадени продукти и услуги, под всякаква форма, както и всяка друга информация, която противоречи на закона и добрите нрави. Организаторът не носи отговорност относно съдържанието на информацията, качена от участниците като част от настоящата „Игра“, както и по отношение на самите участници.
  7.7. Организаторът не носи отговорност за загуба на информация, свързана с провеждането на „Играта“ във Facebook.
  7.8. Тази игра не обвързва по никакъв начин компанията-собственик на Facebook.com.
 7. С участието си в настоящата „Игра“ участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с условията, посочени в настоящите Официални правила.